Przedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami CHEMIK sc

kompleksowe wyposażenie laboratorium

Oferta

1. Odczynniki chemiczne
2. Wzorce

3. Testy chemiczne
4.Szkło i porcelana laboratoryjna
5. Wyroby z metalu i z tworzyw sztucznych

6. Papierki wskaźnikowe
7. Materiały filtracyjne
8. Mikrobiologia
9. Przyrządy pomiarowe
10. Urządzenia laboratoryjne
11. Meble laboratoryjne

12.Materiały BHP

 
You are here: