Przedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami CHEMIK sc

kompleksowe wyposażenie laboratorium

Katalog produktów firmy WPL

Aparat do analizy gazów III naczyniowy. Biureta skrócona, skalowana 0-45 cm3, dz. el. 0,2 cm3. Skrzynka drewniana.

Nr kat. 4001


Kod
WPL
Podkod
Informacja
4001
4001
.../1
.../2
z mostkiem szklanym
z mostkiem szklano-teflonowym

Aparat do analizy gazów III naczyniowy. Biureta z kurkiem 3 drogowym, skalowana 0-100 cm3, dz. el. 0,2 cm3. Skrzynka drewniana.

Nr kat. 4002


Kod
WPL
Podkod
Informacja
4002
4002
.../1
.../2
z mostkiem szklanym
z mostkiem szklano-teflonowym

Aparat do analizy gazów III naczyniowy. Biureta skrócona, skalowana 0-45 cm3, dz. el. 0,2 cm3. Skrzynka PCV.

Nr kat. 4003


Kod
WPL
Podkod
Informacja
4003
4003
.../1
.../2
z mostkiem szklanym
z mostkiem szklano-teflonowym

Aparat do analizy gazów III naczyniowy. Biureta z kurkiem 3 drogowym, skalowana 0-100 cm3, dz. el. 0,2 cm3. Skrzynka PCV.

Nr kat. 4004


Kod
WPL
Podkod
Informacja
4004
4004
.../1
.../2
z mostkiem szklanym
z mostkiem szklano-teflonowym

Aparat do analizy gazów według ORSATA IV naczyniowy. Skrzynka drewniana.

Nr kat. 4005

Części podstawowe:
biureta z kurkiem trójdrogowym w płaszczu wodnym skalowana 0-100 cm3, dz. el. 0,2 cm3
naczynie absorpcyjne wypełnione rurkami (4 szt.)
naczynie dwuścienne do spalania ze spiralą platynową

Kod
WPL
Podkod
Informacja
4005
4005
.../1
.../2
z mostkiem szklanym
z mostkiem szklano-teflonowym

Aparat do analizy gazów według ORSATA IV naczyniowy. Skrzynka PCV.

Nr kat. 4006

Części podstawowe:
biureta z kurkiem trójdrogowym w płaszczu wodnym skalowana 0-100 cm3, dz. el. 0,2 cm3
naczynie absorpcyjne wypełnione rurkami (4 szt.)
naczynie dwuścienne do spalania ze spiralą platynową

Kod
WPL
Podkod
Informacja
4006
4006
.../1
.../2
z mostkiem szklanym
z mostkiem szklano-teflonowym

Aparat do analizy gazów według ORSATA V naczyniowy. Skrzynka drewniana.

Nr kat. 4007

Części podstawowe:
2 biurety gazowe w płaszczu wodnym skalowane 0-100 cm3, dz. el. 0,2 cm3
naczynie absorpcyjne wypełnione rurkami (5 lub 6 szt.)
naczynie dwuścienne do spalania ze spiralą platynową

Kod
WPL
Podkod
Informacja
4007
4007
.../1
.../2
z mostkiem szklanym
z mostkiem szklano-teflonowym

Aparat do analizy gazów według ORSATA V naczyniowy. Skrzynka PCV.

Nr kat. 4008

Części podstawowe:
2 biurety gazowe w płaszczu wodnym skalowane 0-100 cm3, dz. el. 0,2 cm3
naczynie absorpcyjne wypełnione rurkami (5 lub 6 szt.)
naczynie dwuścienne do spalania ze spiralą platynową

Kod
WPL
Podkod
Informacja
4008
4008
.../1
.../2
z mostkiem szklanym
z mostkiem szklano-teflonowym

Aparat do analizy gazów według ORSATA VI naczyniowy. Skrzynka drewniana.

Nr kat. 4009

Części podstawowe:
2 biurety gazowe w płaszczu wodnym skalowane 0-100 cm3, dz. el. 0,2 cm3
naczynie absorpcyjne wypełnione rurkami (5 lub 6 szt.)
naczynie dwuścienne do spalania ze spiralą platynową

Kod
WPL
Podkod
Informacja
4009
4009
.../1
.../2
z mostkiem szklanym
z mostkiem szklano-teflonowym

Aparat do analizy gazów według ORSATA VI naczyniowy. Skrzynka PCV.

Nr kat. 4010

Części podstawowe:
2 biurety gazowe w płaszczu wodnym skalowane 0-100 cm3, dz. el. 0,2 cm3
naczynie absorpcyjne wypełnione rurkami (5 lub 6 szt.)
naczynie dwuścienne do spalania ze spiralą platynową

Kod
WPL
Podkod
Informacja
4010
4010
.../1
.../2
z mostkiem szklanym
z mostkiem szklano-teflonowym

Aparat do destylacji rozpuszczalników.

Nr kat. 3030

Części podstawowe:
nasadka z chłodnicą spiralną
kolba kulista z krótką szyjką
termometr
korek szlifowany

Kod
WPL
Pojemność kolby
cm3
3030
3031
3032
500
1000
2000

Aparat do destylacji według Guttmana.

Nr kat. 3041

Części podstawowe:
kolba kulista z krótką szyjką
chłodnica spiralna z rozdzielaczem i nasadką
termometr

Kod
WPL
Pojemność kolby
cm3
3040
3041
3042
500
1000
2000

Aparat do destylacji z parą wodną.

Nr kat. 3095

wg PN - 90/A - 75101/05
wytwornica pary V 1000 lub V 2000 cm3

Kod
WPL
Podkod Informacja
3095
3095
3095
/1
/2
/3
połączenia na szlif
połączenia gumowe
połączenia gwintowe (bezsmarowe)

Aparat do oznaczania amoniaku wg Parnasa-Wagnera "makro"

Nr kat. 3149

(wersja rozbieralna)
części podstawowe:
kolba destylacyjna z połączeniem na szlif (rozbieralna) z nasadką:
chłodnica kulkowa L - 400 mm
naczynie do cieczy z kurkiem
rurka rozdzielcza z kurkiem
kolba kulista

Kod
WPL
Pojemność kolby destylacyjnej
cm3
Pojemność kolby wytwornicy pary
cm3
3149 500 lub 250 2000

Aparat do oznaczania arsenu według Gutzeita.

Nr kat. 3236

oznaczanie małych ilości arsenu w produktach organicznych i nieorganicznych
połączenie na szlif - płaski i stożkowy
PN-81/C-04511

Kod
WPL
3236

Aparat do oznaczania azotu według Kjeldahla.

Nr kat. 3160

części podstawowe:
kolba stożkowa poj. 500 cm3, WS-29
mostek ze skraplaczem, WS-29/29
kolba stożkowa, z dwoma kulkami

Kod
WPL
Pojemność kolby
cm3
Pojemność kolby z dwoma kulkami
cm3
3160 500 750-1000

Aparat do oznaczania azotu według Pregla.

Nr kat. 3135

metodą Kjeldahla "MIKRO"
kolba destylacyjna, WS-14
nasadka destylacyjna, WS-14
chłodnica Liebiga, WS-14

Kod
WPL
Pojemność kolby
cm3
3135 100

Aparat do oznaczania węglanów według Lunge-Marchlewskiego.

Nr kat. 4052

według PN/B-04350
części podstawowe:
biureta gazowa 100 cm3
płuczka absorpcyjna wypełniona rurkami
naczyńko reakcyjne z wkraplaczem
mostek kapilarny 2 kurkowy
butelka poziomująca
całość montowana na statywie drewnianym

Kod
WPL
4052

Aparat do oznaczania węglanów według Scheiblera.

Nr kat. 4050

części podstawowe:
biureta gazowa z kurkiem trójdrogowym V 280 cm3 lub V 100 cm3
rurka wyrównawcza z kurkiem
naczynie reakcyjne
butelka poziomująca
całość montowana na statywie drewnianym (modyfikacja aparatu - statyw PCV, osprzęt teflonowy)

Kod
WPL
4050

Aparat do oznaczania zawartości fenolu

Nr kat. 3042

kolba stożkowa, z dwoma kulkami, kolba kulista dwuszyjna, WS-29, WS-14

Kod
WPL
Pojemność kolby
cm3
3042
3043
500
500
z kurkiem
bez kurka

Aparat do oznaczania zawartości olejków według Derynga.

Nr kat. 3192

części podstawowe:
chłodnica spiralna
kolba kulista, WS-29
nasadka miarowa, podziałka 3 cm3, działka elem. 0.01 cm3

Kod
WPL
Pojemność kolby
cm3
3192 500 lub 1000

Aparat do oznaczania zawartości olejków według Derynga.

Nr kat. 3193

części podstawowe:
chłodnica spiralna
kolba kulista, WS-29
nasadka miarowa, podziałka 20-40 cm3, działka elem. 0.1 cm3

Kod
WPL
Pojemność kolby
cm3
3135 500 lub 1000

Aparat do oznaczania zawartości wody metodą destylacyjną według Dean - Starka

Nr kat. 3172

części podstawowe:
odbieralnik pomiarowy z kurkiem poj. 10 cm3, 2xWS-29
kolba kulista, WS-29
chłodnica Liebiga L pł 400 mm WS-29
Odbieralniki możemy wykonywać w innych pojemnościach:
5, 12, 15, 20, 25 cm3 według uzgodnień, również wszystkie jako części zapasowe

Kod
WPL
Pojemność kolby
cm3
3172 500

Aparat do oznaczania zawartości wody metodą destylacyjną według Dean - Starka

Nr kat. 3173

części podstawowe:
odbieralnik pomiarowy bez kurka poj. 10 cm3, według PN/C-04523
kolba kulista, WS-29
chłodnica Liebiga L pł 400 mm WS-29
Odbieralniki możemy wykonywać w innych pojemnościach:
5, 12, 15, 20, 25 cm3 według uzgodnień, również wszystkie jako części zapasowe

Kod
WPL
Pojemność kolby
cm3
3173 500

Aparat do redestylacji wody

Nr kat. 3098

kolba stożkowa WS-29
chłodnica kulkowa WS-29 z lejkiem

Kod
WPL
Pojemność kolby
cm3
3098 1000

Aparat ekstrakcyjny "mikro"

Nr kat. 3108

Ekstraktor V 5 cm3 według "Farmakopei"

Kod
WPL
3108

Aparat ekstrakcyjny według Soxhleta

Nr kat. 3106

Kod
WPL
V kolby V ekstr. szlif WS/WS chłodnica
dł. płaszcza
3106
3110
3111
3112
3114
3114a
100
250
250
500
1000
1000
70
100
150
250
500 z przelewem
500 bez przelewu
34/29
45/29
45/29
45/29
60/29
60/29
280
280
280
280
400
400

Aparat według Fischera

Nr kat. 3185

do oznaczania śladowych ilości wody 0.5-0.0005% w produktach organicznych i nieorganicznych
PN - 81/C-04959
części podstawowe:
biureta z automatycznym nastawianiem zera poj. 10 cm3 z paskiem Schellbacha, KAT. 2100
kolba poj. 250 cm3, 3 szyjna z kurkiem
elektrody platynowe (bez układu zasilania)

Kod
WPL
3185

Biureta automatyczna według Pelleta, klasa B. z kurkiem i zaworem spustowym teflonowym lub szklano-teflonowym

Nr kat. 2117


Kod
WPL
2117

Biureta automatyczna według Pelleta, klasa B. z kurkiem szklanym

Nr kat. 2115

pasek Schellbacha, butelka szklana, V 2000 biała lub oranż.

Kod
WPL
Pojemność
cm3
2114
2114
2114
2115
2115
2115
10
25
50
10
25
50
co 0,05
co 0,05
co 0,1
co 0,05
co 0,05
co 0,1

Biureta automatyczna "GRUSZKOWA", klasy B

Nr kat. 2102

z kurkiem dwudrogowym

Kod
WPL
pojemność
cm3
działka elementarna
cm3
2102/1
2102/2
2102/3
2102/4
2102/5
2102/6
1
2
5
10
25
50
0,01
0,01
0,02
0,05
0,05
0,1

Biureta automatyczna
Aparat według Soxhlet - Henkla, klasa B

Nr kat. 2160

biureta automatyczna z kurkiem szklano-teflonowym

Kod
WPL
pojemność
cm3
działka elementarna
%
2160 10 = 40% 0,2

Biureta mikro według Banga klasa A Legalizowana. Z dwoma kurkami

Nr kat. 2141


Kod
WPL
Pojemność
cm3
Skala
cm
2141
2141
2141
2145
2145
2145
1
2
5
1
2
5
co 0,01
co 0,01
co 0,02
co 0,01
co 0,01
co 0,02
kurki szklane
kurki szklane
kurki szklane
kurki szklano-teflonowe
kurki szklano-teflonowe
kurki szklano-teflonowe

Biureta według Dafferta, klasa B, z kurkiem

Nr kat. 2071

z automatycznym nastawianiem zera, barwny pasek Schellbacha

Kod
WPL
Podkod pojemność
cm3
działka elementarna
cm3
2071
2071
2071
2072
2072
2072
2073
2073
2073
/1
/2
/3
/1
/2
/3
/1
/2
/3
25
50
100
25
50
100
25
50
100
0,05
0,05
0,1
0,05
0,05
0,1
0,05
0,05
0,1
kurek szklany
kurek szklany
kurek szklany
kurek szklany dwudrogowy
kurek szklany dwudrogowy
kurek szklany dwudrogowy
kurek teflonowy lub szklano-teflonowy
kurek teflonowy lub szklano-teflonowy
kurek teflonowy lub szklano-teflonowy

Biureta automatyczna Typ WPL I, klasa B

Nr kat. 2121

barwny pasek Schellbacha, butelka polietylowa V 1000 cm3 biała lub czarna na podstawce PS
- z kurkiem teflonowym, lub szklano-teflonowym
- cukrownicza - KAPPUSA V 5 cm3 = 14%, dz el. 0,5% - KATALOG 2120

Kod
WPL
pojemność
cm3
działka elementarna
cm3
2121/1
2121/2
2121/3
2121/4
5
10
25
50
0,05
0,05
0,1
0,2

Biureta automatyczna Typ WPL II, klasa B

Nr kat. 2122

barwny pasek Schellbacha, butelka polietylowa V 1000 cm3 biała lub czarna na podstawce PS
kurek i zawór powrotny teflonowe
lub 2 kurki szklano-teflonowe

Kod
WPL
pojemność
cm3
działka elementarna
cm3
2122/1
2122/2
2122/3
2122/4
5
10
25
50
0,05
0,05
0,1
0,2

Butelka według Winklera

Nr kat. 3312

do oznaczania zawartości tlenu z ukośnie ściętym i oszlifowanym korkiem

Kod
WPL
pojemność
cm3
oznaczenie
3312
3312
3312
3312
3312
3312
3312
3312/Rz
3312/Rz
3312/Rz
3312/Rz
3312/Rz
3312/Rz
3312/Rz
50
100
100
100
150
250
500
50
100
100
100
150
250
500
WS 19
WS 14,5
WS 19
WS 29
WS 19
WS 19
WS 24
WS 19
WS 14,5
WS 19
WS 29
WS 19
WS 19
WS 24


Kolba miarowa według Chateliera

Nr kat. 2456

wg PN 88/B-04300/15

Kod
WPL
Pojemność nieoznaczona
cm3
podziałka na szyjce co
0,2 cm3 dla zakresów
2456 ok. 230 0-2, 18-24

Kolba miarowa według Englera

Nr kat. 5060

do badania lepkości

Kod
WPL
Vc
cm3
5060
5061
240
200

Kolumna jonitowa chromatograficzna.

Nr kat. 7197

ze spiekiem P-1, P-4

Kod
WPL
podkod f
cmg
f
cmd
L od spieku
7197
7197
7197/BK
7197/BK
.../1
.../2
.../1
.../2
30
50
30
50
20
40
20
40
330
600
330
600
bez kurka
bez kurka
z kurkiem szklanym
z kurkiem szklanym

Kolumna jonitowa prosta.

Nr kat. 7196

ze spiekiem P-1, P-4
w różnych średnicach i długościach

Kod
WPL
7196
7196
7196
z kurkiem teflonowym lub szklano-teflonowym
z kurkiem szklanym
bez kurka

Lej sedymentacyjny według Imhoffa Vc 1000, skala do 1000 cm3

Nr kat. 2473


Kod
WPL
Pojemność Skala
2470
2471
2472
2473
Vc 1000
Vc 1000
Vc 1000
Vc 1000
do 100 cm3
do 1000 cm3
do 100 cm3
do 1000 cm3
+ kreza 1000 cm3

z zaworem spustowym gwintowym lub kurkiem spustowym szklanym
z zaworem spustowym gwintowym lub kurkiem spustowym szklanym

Lejek - nucza filtracyjna.

Nr kat. 7011

ze spiekiem P-1, P-4

Kod
WPL
średnica
f cmz
7011
7011
7017
30-36
40-42
50-70

Modyfikowany aparat ORSATA.

Nr kat. 4010

do oznaczania H2 i CO2 oraz innych gazów
W skład aparatu mogą wejść:
płuczki absorpcyjne z rurkami lub płuczki Trama
mostek 1 lub 2 naczyniowy kapilarny szklany lub szklano-teflonowy
biureta V 100 cm3 z kurkiem trójdrogowym
skalowana co 0,2 cm3 lub co 0,1 cm3
naczynie dwuścienne do spalania ze spiralą Pt
montaż - statyw z PCV z układem żarzenia spirali

Kod
WPL
4010

Piknometr według Gay-Lussaca.

Nr kat. 1481

z korkiem kapilarnym szlifowanym, pojemność nominalna przybliżona

Kod
WPL
Pojemność
cm3
1481
1481
1481
1481
1481
5
10
25
50
100

Piknometr według Reischauera z lejkiem.

Nr kat. 1485


Kod
WPL
Pojemność
cm3
1485
1485
1485
1457
1457
1457
25
50
100
25
50
100
z jedną kreską
z jedną kreską
z jedną kreską
z podziałką na szyjce 10 mmb
z podziałką na szyjce 10 mmb
z podziałką na szyjce 10 mmb

Piknometry z termometrem.

Nr kat. 1490

pojemność nominalna przybliżona
Kod
WPL

1490
1493
1494
z rurką boczną
z rurką boczną, z płaszczem próżniowym
bez rurki bocznej, bez płaszcza próżniowego

Pipeta automatyczna według Herzfelda

Nr kat. 2597


Kod
WPL
Pojemność oznaczona
cm3
2597 178,2 lub według uzgodnień

Pipeta do pobierania prób gazowych

Nr kat. 4200


Kod
WPL
Pojemność
cm3
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4205
4205
4205
4205
4205
4205
V 100-150
V 200-250
V 300
V 500
V 1000
V 1500
V 100-150
V 200-250
V 300
V 500
V 1000
V 1500
z dwoma kurkami szklanymi
z dwoma kurkami szklanymi
z dwoma kurkami szklanymi
z dwoma kurkami szklanymi
z dwoma kurkami szklanymi
z dwoma kurkami szklanymi
z dwoma kurkami teflonowymi i membraną
z dwoma kurkami teflonowymi i membraną
z dwoma kurkami teflonowymi i membraną
z dwoma kurkami teflonowymi i membraną
z dwoma kurkami teflonowymi i membraną
z dwoma kurkami teflonowymi i membraną

Pipeta według Lune-Reya do odważania kwasów dymiacych.

Nr kat. 1500


Kod
WPL
Pojemność pipety
cm3
1500 10

Płuczka bełkotkowa.

Nr kat. 4235

do oznaczania formaldehydu
do komory Weissa
do aspiratora AGP - 24

Kod
WPL
Średnica zewnętrzna płuczki
mm
4235
4236
22 - 28
32 - 36

Płuczka do gazów według Dreschla.

Nr kat. 4220


Kod
WPL
podkod Pojemność
cm3
4220
4220
4220
4222
4222
4222
.../1
.../2
.../3
.../1
.../2
.../3
100
250
500
100
250
500
forma niska
forma niska
forma niska
forma wysoka
forma wysoka
forma wysoka

Płuczka do gazów według Poleżajewa.

Nr kat. 4240

PN-69/C-13046

Kod
WPL

4240
4241
mała
duża

Płuczka do gazów spiek odwrócony z nasadką szlifowaną.

Nr kat. 7083

ze spiekiem P-1, P-4
z nasadką szlifowaną

Kod
WPL
Pojemność
cm3
7083
7083
7083
50
100-150
200-250

Płuczka do gazów.

Nr kat. 7175

ze spiekiem P-1, P-4
z nasadką szlifowaną

Kod
WPL
Pojemność
cm3
7175
7175
7175
50
100-150
200-250

Probówka - tuba.

Nr kat. 1800

średnica od f 30 do f 48

Kod
WPL

1800
1811
do mineralizacji
do CHZT

Rozdzielacz cylindryczny z kurkiem szklano-teflonowym.

Nr kat. 1582

rozdzielacze mogą być wykonane w wersji ze skalą według indywidualnych potrzeb

Kod
WPL
Pojemność
cm3
1582 V 50 - 1500

Rozdzielacz gruszkowy lub squiba.

Nr kat. 1586

rozdzielacze mogą być wykonane w wersji ze skalą według indywidualnych potrzeb

Kod
WPL
Pojemność
cm3
1586
1590
V 50 - 1500
V 50 - 1500
stożkowy SQUIBA do 500 cm3 z kurkiem szklano-teflonowym
gruszkowy z kurkiem szklano-teflonowym

Tygiel filtracyjny.

Nr kat. 7002

ze spiekiem P-1, P-4
Kod
WPL
średnica
cmz
7002
7002
7002
30-36
40-42
50-70

Zestaw do oznaczania cyjanów.

Nr kat. 3215

wolnych i związanych w wodzie i ściekach
PN - 73/C04603

Kod
WPL

3215
3215
z płuczkami Dreschla V 100 cm3
z płuczkami ze spiekami V 100 cm3
 
You are here: